Hỗ trợ đội nhóm

Thuyết trình đội nhóm cùng Bydzyne 
DAVID HỌC - NGƯỜI TRUYỀN LỬA FOREX - SMA CÙNG BYDZYNE